USB’ler endüstriyel tesisler için tehdit mi?

Flash bellek gibi taşınabilir USB cihazları kolay ve kullanışlı oldukları için bilgi paylaşımında sıklıkla kullanılıyor. Günümüzde bu tür belleklerde yüksek hacimde veri saklamak bile mümkün.

Elbette bu tür belleklerde birçok virüs taşımak da mümkün.

Endüstriyel tesislerde birçok çalışan veya taşeron veriyi USB bellekler ile taşıyor ve endüstriyel cihazlara yüklüyor.

Enerji, petrol, doğal gaz, kimya gibi farklı sektörlerden 50 endüstriyel tesiste gerçekleştirilen araştırma sonuçları karşı karşıya olduğumuz tehdidin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.

Firmaların 44%‘ü en az bir güvenlik tehdidi tespit edip engelledi

Bu sonuç USB’lerin önemli bir güvenlik açığı oluşturduğunu ve farklı virüs tiplerinin yayılmasına aracılık ettiğini gösteriyor.

Tehditlerin %26’sı majör tehdit olarak sınıflandırıldı

Bu tehditler göz ardı edilebilecek, zararsız virüsler değil. Ciddi hasarlara yol açabiliyor ve operatörlerin üretim sürecini izlemesine engel oluyor.

Tehditlerin %15’i tanınmış ve yüksek profilde virüs

Stuxnet, Mirai, Tritron gibi çok tanınmış virüslerle karşılaşıldı. Bu virüslerin endüstriyel alana kaydığı yolundaki söylentiler bu veri ile doğrulandı.

Virüslerin %9’u doğrudan USB bağlantısını hedef alıyor.

Virüslerin çoğu Trojan tipinde (%55), bot’lar veya hack araçları bunu takip ediyor. Ancak %9 gibi ihmal edilemeyecek oranda bir kısmı ise doğrudan USB bağlantısını hedef alıp kullanılamaz hale getiriyor.