Tesis yönetiminde tasarruf için atılması gereken 6 adım

Bir şirkette tasarruf sağlanabilecek alanlar arasında tesis yönetimi de önemli bir tutuyor. Ancak tesis yönetiminde tasarrufa giderken hizmet kalitesinde düşüşe neden olmamak önem taşıyor. Genellikle bir tasarruf politikasında aynı fiyat noktasında rakiplerden daha karlı olmak hedeflenir.  Ancak tesis yönetiminde bu hedefe ulaşmak nasıl mümkün olur?

  1. Tedarikçileri konsolide edin

Tedarikçi sayısını azaltmanın tedarik zincirinde maliyetleri düşürdüğü bilinen bir gerçek. Tedarikçi sayısı azaldığında hizmet verimliliği artar, tedarikçi üzerinde daha etkili olunduğundan satın alma maliyetleri düşer.

  1. Çalışan yetkinliğini artırmaya odaklanın

Çalışanların yetkinliği artırılarak birden çok görevi üstlenmeleri sağlanabilir. Böylece işe alım ve elde tutma maliyetlerinde düşüş sağlanır.

  1. Doğa dostu olun

Sürdürülebilir teknolojileri kullanmak hem iklim için faydalıdır hem de şirketin dipteki karını artırır. Enerji verimliliği, eski ürünlerin tekrar kullanımı ve havalandırma, ısıtma ve soğutma sistemlerinin bu bakış açısıyla düzenlenmesi tasarruf yolunda önemli adımları oluşturur.

  1. Süreçleri standartlaştırın

Bir süreç farklı ülke ve bölgelerde standartlaştırılıp tekrarlandığında “deneme yanılma” ortadan kalkacağı için maliyetlerin de düşmesi mümkün olur. Ayrıca süreçlerin standartlaşması bölgeler arasında şeffaflığı sağlar, bilgi ve deneyimin paylaşılmasını destekler.

  1. Tesis yönetimi performansını karşılaştırın

Tasarruf sağlayabilmek için tesis yönetiminde hangi maliyetlerin aşağı çekilmesi gerektiğinin tespit edilmesi gerekir. Rakiplerin performansı ile karşılaştırma yapılarak geliştirilmesi gereken alanlar belirlenebilir ve tasarruf için bu alanlara ağırlık verilebilir.

  1. Teknolojik gelişmeleri takip edin

Teknoloji her zaman verimlilik artışı ve daha az kaynak ile daha çok iş yapmayı sağlar. Birçok manuel süreç ve tekrarlanan işler teknoloji ile otomatize edilir. Bulut bilişim, IoT ve analitik sistemler süreçlerin daha verimli çalışmasına destek olur.