Tesis yönetim yazılımlarını karşılaştırırken dikkat edilmesi gerekenler

Benchmarking, iş süreçlerini geliştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak için satın alma veya kullanım aşamasında bir ürünü sektörün diğer ürünleri ile karşılaştırdığımız araç olarak tanımlanıyor. Karşılaştırma yapılırken tek kıstas elbette finansal değerler olmuyor.

Tesis yönetimi yazılımları için finansal kriterlerin dışında dikkat edilecek ilk konu yazılımların performansı oluyor. Tesis yönetim yazılımlarının kullanıldığı sektörlere baktığımızda büyük oranda elektrik, gaz ve su dağıtım firmaları, güvenlik amaçlı uygulamalar, ilaç ve kimya sektörü ve ticari tesisler geliyor.

Kullanılan sistemleri karşılaştırırken dikkat edilecek metrikler aşağıdaki grafikte yer alıyor.

Elektrik, doğal gaz ve kullanım giderleri

Tesislerde maliyetlerin büyük kısmını ısınma, soğutma ve atık toplama giderleri oluşturuyor. Dolayısıyla kullanılacak yazılımın bu giderler üzerinde oluşturacağı pozitif etkiler benchmark için yazılımın maliyetinden daha büyük önem taşıyor.

Bakım giderleri

Tesislerde kullanılan cihaz ve ekipmanın bakımı ve oluşan arızaların yarattığı etkiler, tesis yönetim yazılımlarının etkilediği diğer maliyet kalemlerini oluşturuyor. Kestirimci bakım uygulamaları ile bakım maliyetleri kontrol altında tutuluyor, oluşabilecek beklenmedik, bütçe dışı giderlerin oluşması engelleniyor.

Kullanılacak olan yazılımın bakım maliyetlerinde oluşturacağı avantajlar da benchmark sırasında yazılımlara pozitif etki yapıyor.