Tesis yönetim pazarının 2019 genel görünümü

Yapılan bir pazar araştırmasına göre tesis yönetiminin 2018 yılında 34,54 milyar dolar olan küresel pazar büyüklüğünün 2023 yılında 59,33 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. Bu da yıllık ortalama %11,4 büyüme oranına karşılık geliyor.

Büyümenin ana nedeni sürdürülebilir altyapılardaki gelişmeler ve nesnelerin internetinin ve bağlantılı cihazların bina ve tesis otomasyonlarında kullanımının yaygınlaşması olarak gösteriliyor.

Ayrıca, dünya genelinde çevresel ve yasal uyumluluklara daha fazla dikkat edilmesi ve maliyetleri kontrol altına alma kadar verimliliğin de önem kazanmasının da bu büyümede rolü olduğu belirtiliyor.

Amerika’da “bütünleşik” tesis yönetimi

Kuzey Amerika’da bütünleşik tesis yönetim hizmetlerine olan talep nesnelerin interneti (IoT), akıllı bina sistemleri ve üç boyutlu baskı gibi dijital teknolojilerin gelişmesi ile artıyor. Analistlere göre Kuzey Amerika küresel pazar içinde en yüksek paya sahip ve bu nedenle de tesis yönetim teknolojilerine en büyük katkıyı sağlıyor.

Özel ve kamu sektör işbirliği ile gerçekleşen projelerdeki artışın da önümüzdeki yıllarda pazarın büyümesinde etkili olacağı düşünülüyor.

İngiltere’de Brexit belirsizliği

MTW Araştırma Raporuna göre dış kaynak kullanımı 2019 yılında 2 milyar Poundu geçecek. Raporda bu pazarın 2022 yılında 10 milyar Pounda yükselmesi bekleniyor.

Brexit nedeni ile oluşan belirsizlik ortamında Sterlinin yaşadığı değer kaybı tesis yönetimi pazarına yeni oyuncuların daha kolay girmesine neden oluyor. Bu nedenle İngiltere pazarının önümüzdeki yıl yeni oyuncularla genişlemesi bekleniyor. Kamu yatırımlarında görülen azalma tesis yönetimi pazarı için bir tehdit olmaya devam ediyor.

Orta Doğu ve Asya pazarı genişlemeye devam ediyor

EMEA bölgelerinde tesis yönetim pazarı büyük bir hareketlilik ve büyüme gösteriyor. Araştırma firmaları bu pazar için çok farklı rakamlar ortaya koysa da bir rapora göre 2019-2023 arasında pazarda 29,9 milyar dolar artış olacağı öngörülüyor. Bu bölgede taşımacılık, hastane, eğlence ve sağlık alanlarında yeni ticari bina yapımlarının hızla gelişmesi tesis yönetim pazarına olumlu etkide bulunuyor.

Asya Pasifik bölgesinde ise üretim ve imalat sektörlerinde oluşan otomasyon talepleri tesis yönetim yazılımlarına olan talebi artırıyor.

Politik ve ekonomik zorluklara rağmen tüm bölgelerde tesis yönetim pazarı sağlıklı büyümeye devam ediyor.

https://www.servicefutures.com/global-facilities-management-in-2019-and-beyond-where-is-it-heading