Tesis yönetim ekipleri teknolojiyi bugün nasıl kullanıyor ve 2019’da nasıl kullanacak?

ARC tarafından yayınlanan rapor tesis yönetim ekiplerinin kullandığı teknolojilerdeki gelişimi ve kullanımını anlamamızı sağlıyor.

“Tesis Yönetiminde Teknoloji Trendleri ve En İyi Deneyimler” adlı rapordaki veriler tesis yöneticilerinin neredeyse tamamının (%99) teknoloji kullanımının giderek artacağına inandığını gösteriyor. Rapor, işletmelerin hedeflerini yakalayabilmek için kullandığı teknolojilerdeki gelişimleri ve bunlara sahip olma yollarını açıklıyor.

Araştırmaya katılan yöneticilerin en önemli gördüğü ilk dört teknoloji aracı şunlar:

  • Acil durum ve yaşam güvenliği teknolojileri (%69)
  • İletişim ve birlikte çalışma (%63)
  • İş takibi ve destek hattı (%60)
  • Mobil verimlilik uygulamaları (%59)

Tesis yöneticilerinin çoğu verimliliği artırmanın ve müşteri hizmet kalitesini daha yüksek seviyelere taşımanın teknoloji seçimindeki en önemli iki faktör olduğunu düşünüyor. Araştırmada verimliliği artırmada mobil teknolojilerin önemli bir yer tuttuğu ortaya çıkıyor. ARC yöneticisi Brian Bailard, araştırma sonuçlarının genelde bekledikleri gibi olduğunu ancak verimliliği artırmak için mobil teknoloji kullanımının bu kadar yüksek bir oranda çıkacağını beklemediklerini söylüyor.

Büyük tesis yönetimleri (25 veya daha fazla çalışanı olan) daha küçük tesis yönetimlerine göre (10 ve daha az) neredeyse 2 kat daha fazla teknoloji yatırımı gerçekleştiriyor. Büyük ve küçük işletmeler teknoloji satın alırken benzer zorluklarla karşılaşıyor. Teknoloji satın almalarında başarılı olmak için kullanılan beş faktörü şu şekilde sıralayabiliriz

  • Kullanım kolaylığı
  • Pilot proje
  • Mobil yetenekler
  • IT onayı
  • Bütçe onayı

Araştırma sonuçları hakkında bilgiyi raporu indirerek detaylı öğrenebilirsiniz.  Raporu ücretsiz indirmek için buraya tıklayın (Kayıt gerekmektedir)

Kaynak : https://facilityexecutive.com/2018/12/how-are-facilities-teams-using-technology-today-and-in-2019/