Tesis mühendisliğine dönüşüm getirecek 5 alan

Tesis mühendisliği yakın gelecekte neler bekliyor?

Tesis mühendisliği sektöründe 2022 yılına kadar büyük bir dönüşüm olması bekliyor. Kopenhag merkezli tesis hizmetleri şirketi ISS’ten konunun uzmanı, Kritik Ortamlar, Enerji ve Sürdürülebilirlik Global Başkanı Tim Green, özellikle 5 alanın tesis mühendisliğine köklü değişimler getireceğini ifade ediyor.

Nesnelerin İnterneti

Veri, teknoloji ve Nesnelerin İnterneti (IoT) önümüzdeki yıllarda tesis yönetimindeki etkisini artıracak. Bu teknoloji, sensörün sensörle veya sistemin sensörle iletişimini sağlayarak makine öğrenmesi veya yapay zekâ yoluyla karar alınmasının önünü açıyor.

Tesis mühendisliği veri analitiğine doğru ilerleyecek ve tesis yönetimi profesyonelleri varlıklar ve riskler hakkında daha bilinçli kararlar almak için verilerden daha fazla faydalanacak.

Otomasyon

Yakın gelecekte sektördeki otonom robotların sayısı artacak. Tesislerde daha fazla robot temizleyici ve örneğin depo ve fabrikalardaki eşyaların kaldırılması ve taşınmasını sağlayan palet taşıyıcılar göreceğiz.

Mühendislik açısından bakıldığında ise çatı ve oluk denetimlerini gerçekleştirmek ayrıca varlık yönetimi denetimlerini yapan ve bilgi toplayan otomatik düşük seviyeli araçların uygulama yapmasını sağlamak için drone (insansız hava aracı) kullanımın artacağı öngörülüyor.

Veri analitiği

Kestirimci bakımda Nesnelerin İnterneti’nin daha fazla kullanılacak olması yaklaşımların tepkisel değil daha proaktif ve planlı olmasını sağlayacak.

Bir sistem, makine veya varlıktaki bir parçanın ne zaman hata vereceğini tahmin etmek için verileri kullanabilmek ve böylece olası sorunlara karşı uyarılmak, tesis mühendislerine zaman tasarrufu kazandırarak arızaların minimum seviyeye düşürülmesine ve verimliliğin yükselmesine yardımcı olacak.

Bu yaklaşım aynı zamanda riski önleme ve daha yüksek güvenilirlik anlamına geliyor. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, bir varlığın enerjisini yönetmek kolaylaşacak. Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği kriziyle birlikte önemi giderek artan enerji yönetimi, maliyet tasarrufları için de son derece önemli.

İnsanlar

Teknolojinin etkisi ve önemi arttıkça, sektörün çektiği işçi türü de farklılaşacak.

Daha az fiziksel çalışma gerektiren ancak verilerin analiz edilmesini ve bu verilerden somut kararlar alma becerisine ve bu beceriye sahip çalışanlara duyulan ihtiyaç artacak. Sektörde işe alım süreçlerinde, kişilerin veri ile ilgili prosedürleri doğruluk ve hassasiyetle yerine getirme yetenekleri ön plana çıkacak.

Bu tür bir iş için gerekli becerilere sahip olup olmadıklarını belirlemek için başvuru yapanların davranışları daha detaylı bir şekilde değerlendirilecek. Sektör, daha sağlıklı ve daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için insanları, teknoloji ve verilerden en iyi şekilde faydalanmaları yönünde eğitmeye başlayacak.

Sensörler

Çalışma ortamlarında sensörler arttıkça düşük değerli görevlerin sayısında da bir azalma olacak. Bu da en nihayetinde çevresel ayak izimizin küçülmesine yol açacak. Geçmişte planlanmış bir önleyici bakım faaliyeti için fiziksel bir saha ziyareti yapılırdı. Bu şimdi sensörlerin uygun maliyetli olması ve uzaktan izlemeye izin vermesiyle değişiyor.

Örneğin, geçmişte bir elektrik sayacının okunması için bir görevlinin yerinde fiziksel bir çalışma yapmasını gerektirirdi. Ancak şimdi bu tür işleri yapmanın çok kolay, hızlı ve etkili bir yolu var: enerji tüketimi yüksek olan alanlar için çevrimiçi uzaktan sayaç izlemeyi ve az enerji tüketen alanlar için kablosuz kamera teknolojisini kullanabiliriz.

Bu konuda bir başka örnek de atık yönetimi. Çöp kutularına yerleştirilecek sensörler, doğru parçaların bırakılıp bırakılmadığı ve çöp kutusu boşaltılması gerektiği gibi konularda bilgilendirir. Bir sensör belirli bir veri parçasını alırsa, otomatik olarak başka bir komut gönderebilir. Örneğin, eğer ekipmandaki bir parça hata verirse veya değiştirilmesi gerekirse, bir sensör o parçanın sahaya teslim edilmesi için tedarikçiye otomatik bir sipariş verilmesini sağlayabilir. Bir mühendis daha sonra aynı verileri kullanarak, bu alana ulaşmak ve parçayı değiştirmek ve onarımları – “tam zamanında bakım” yapmak için koordine edebilir. Elbette bunlar sensörlerin düşük değerli işleri tamamen ortadan kaldıracağı anlamına gelmiyor ancak kesin olarak azaltacak ve sektör için gereken becerilerin değişmesine yol açacak.