Nesnelerin interneti enerji yönetim sistemlerinde çıtayı yükseltiyor

enerji nesnelerin interneti
silhouette of two engineers standing at electricity station, discussing plan

Enerji kaynaklarını doğru kullanmak için sürekli uğraşan tesis yöneticileri boşa enerji harcandığını biliyor fakat bu kaybın kaynağını tespit edip, gerekli önlemleri almakta yeterince başarılı olamıyor. Aynı zamanda tesis altyapıları her geçen gün yaşlandığından yetersiz kalıyor ve proaktif bakım yöntemleri sadece tahmine dayalı olmaktan öteye geçemiyor.

Günümüzde nesnelerin interneti (IoT) çözümleri, enerji tüketiminin ve tesis altyapılarının anlık durumunu detaylı olarak tespit edebiliyor ve enerji yönetim sistemlerinin binaların verimli ve güvenli hale gelip tasarruf sağlanmasına yardımcı oluyor.

IoT tabanlı enerji yönetim sistemleri akıllı cihazları ve internete bağlı sensörleri kullanarak sürekli veri toplayıp analiz ediyor. Enerji sağlayan firmalar ve müşterileri bu yeteneklerle enerji tüketimini daha verimli hale getirip maliyetleri azaltmanın yollarını keşfediyor.

Kesintileri engellemek

Enerji Yönetim Sistemi-EYS’nin temelini, enerji altyapısına yerleştirilen akıllı sensörler oluşturuyor. Bu sensörler enerji altyapısındaki bileşenlerin arızalanmasında önemli rol oynayan basınç, sıcaklık ve ısı gibi kritik bilgileri ölçüp takip ediyor.

Daha da önemlisi, toplanan veri EYS’nin analitik fonksiyonları yardımı ile enerji altyapısının büyük resmini ve özel bileşenlerin (trafo, dağıtım noktaları gibi) altyapıyı nasıl etkileyeceğini görmemizi sağlıyor. Bu bakış açısı kestirimci bakımın gerçekleşmesini ve proaktif müdahaleler ile enerji kesintilerinin önüne geçilmesini amaçlıyor.

Enerji tüketiminin incelenmesi

Akıllı ve internete bağlı cihazlar tarafından sağlanan bu bütünsel yaklaşım, enerji yönetim sistemlerinin temelini oluşturuyor. Farklı binalardaki HVAC cihazlarını, sıcaklıkları, katları ve odaları izleyen EYS, aşırı sıcaklık ve soğuklukları tespit ederek enerji kullanımını en iyi noktaya getiriyor. Tesis içindeki alanların kullanım yoğunluğunun sürekli izlenmesi ise EYS’lerin tesis içinde enerjinin gereksiz kullanımını engellemesini sağlıyor.

Enerji sağlayıcı firmalar ise müşterilerinin enerji kullanımlarındaki değişkenliği takip ederek enerji üretimini buna göre planlıyor.

Cihazların farklı sistemlerle entegrasyonu

EYS için kullanılan cihazlar enerji yönetimini sağlamanın dışında daha geniş bir IoT stratejisinin parçası olarak kullanılıyor. Akıllı cihazlar ticari faaliyetlerin, tedarik zinciri süreçlerinin, güvenliğin ve depo yönetim sistemlerinin geliştirilmesinde de kullanılıyor. EYS, sayısız cihaz ve sistemle entegre olarak IoT’nin gücünün katlanarak artmasını sağlıyor.

Örneğin, perakende sektöründe EYS sensörleri ile mağazanın içindeki sıcaklık ve ışıklandırma ölçümleri yapılıp müşteri davranışları ile birlikte analiz edilerek tüketici davranışlarına etkisi belirleniyor.

Akıllı şehirler EYS’nin yeteneklerini kullanarak elde edilen verileri diğer sistemlere paylaşıyor. Trafik sistemlerine sağladığı bilgiler ile trafiğin yönlendirilmesini, ses ve hareket yoğunluklarını polise bildirerek gerekli önlemlerin alınmasını, otobüslerin duraklara varış saatlerinin tahmin edilmesini sağlıyor.

Üretim sektöründe ise EYS birim maliyetlerin çok daha kesin olarak hesaplanmasına katkıda bulunuyor. Örneğin, bir içecek firması, bir şişe içecek için harcanan enerjiyi ve kullanılan su miktarını hesaplayabiliyor. Böylece işletmeler gerçek maliyetlerini görüyor ve ona göre gerekli iyileştirmeleri yapıyor.

Hataya düşülebilecek noktalar

IoT girişimlerinin sıklıkla karşılaştığı en büyük problem farklı cihaz, platform ve sistemlerin birlikte çalışmak zorunda olması. Halen, IoT platformları için gerekli standartlar tam olarak oluşturulmadığından, sıklıkla cihazların birbirleri ile düzenli veri iletişimi sağlanamaması projelerin başarısız olmasına neden oluyor. Firmalar ise sınırlı seçeneklere ve yetersiz fonksiyonlara sahip veya çok fazla uyarlama gerektiren EYS sistemlerini kullanma riski ile karşılaşıyor.

Bunları aşmak için projelerin başlangıç aşamasında yapılacak analizlerin kolay entegrasyona, cihazlar arasında sorunsuz veri akışına ve mevcut yatırımların korunmasına odaklanması gerekiyor. Mevcut cihazların karmaşık üçüncü parti çözümlerle sisteme entegre edilmesi sistemin tamamında verimsizliğe neden oluyor. Çok fazla uyarlama ve değişiklik gerçekleştirilmesi siber tehditlerin sisteme sızabileceği açık noktaları da aynı oranda artırıyor.

Önce alt dallardaki meyvelerden başlamak gerek

Enerji kullanımı ve tasarrufu o kadar geniş bir alanı kapsıyor ve yapılabilecek o kadar çok şey bulunuyor ki, sıklıkla projeler gerektiğinden daha fazla büyüyor, karmaşıklaşıyor ve başarısızlığa mahkum oluyor. Başarısız projeler ise yılgınlığa yol açıyor.

Etkili EYS projeleri deyim yerindeyse ilk olarak en alt dallardaki meyveleri toplamayı hedefliyor. Bunun için de veriyi kullanılabilir bilgiye dönüştürmek, ölçülebilir gelişmeler sağlamak gerekiyor. Endüstri standartları ve benzer firmalar ile karşılaştırmalar yaparak iyileştirme noktaları belirleniyor.

Hızlı başarılar ekiplerin üst dallardaki meyvelere ulaşması için birer merdiven olarak kullanılırsa, kurumlar uzun vadede EYS’den maksimum performansı elde edebiliyor.