Nesnelerin interneti enerji sektörünü nasıl etkiliyor?

Sensör ve internete bağlı nesne maliyetlerinin sürekli düşmesi, sınır bilişimin, makine öğrenmesinin ve kestirimci analitiğin gelişmesi, enerji sektörü dahil tüm sektörleri etkiliyor. Nesnelerin interneti endüstrilerin yeni teknolojilerle dönüşümünde en büyük etkiyi yaratıyor. Önümüzdeki yıllarda nesnelerin internetinin gerek üretim gerekse dağıtım alanında enerji sektörünü nasıl etkileyeceğini bu yazımızda sizlerle paylaşıyoruz.

Daha iyi izleme

Sensörler ve akıllı cihazlarla tesislerdeki enerji tüketimi çok daha derinlemesine takip ediliyor. Sensörlerden elde edilen gerçek zamanlı veri, yoğun veri işleme teknolojileri ve analitik uygulamalar ile inceleniyor ve gereksiz veya pahalı enerji tüketimi tespit ediliyor. Akıllı sayaçlar ve sensörler yardımıyla enerji kullanımı gerçek zamanlı olarak takip edilip kontrol altında tutuluyor.

Maliyetlerin takibi

Enerji yönetim sistemleri sayesinde kullanılan enerjinin maliyeti anlık olarak takip ediliyor ve sürpriz enerji faturaları ile karşılaşılmıyor. İşletmelerde kontrol edilemeyen veya öngörülemeyen maliyetler yönetimin karar verme süreçlerini olumsuz etkiliyor.

Kullanılan enerjinin anlık olarak tespit edilmesi ve maliyetinin hesaplanması, maliyetlerde oluşabilecek anlık sapmaları yönetim panellerinde karar vericilere uyarı olarak gösteriyor ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlıyor.

Enerji kaynaklarının yönetimi

Nesnelerin interneti enerji üretim ve tüketiminin sadece kurum bazında değil şebeke bazında takip edilmesini sağlıyor. Akıllı şebekeler talebe göre dağıtılacak enerjinin kaynağını belirliyor ve en ekonomik kaynağı kullanarak enerji kullanım maliyetlerini en aza indiriyor.

Örneğin, yoğunluğun artması durumunda sistemler şebekeden enerji kullanmak yerine güneş enerjisine yönelebiliyor veya indirimli fiyat uygulanan zamanlarda enerjiyi depolayıp, enerji ihtiyacının arttığı zamanlarda bu enerjiyi kullanıyor.