Kestirimci analitik, potansiyel acil servis hastalarını tespit ediyor

Geliştirilen kestirimci büyük veri uygulaması algoritması, bazı demografik ve klinik verileri değerlendirerek hastane veya acil servis kullanma riski yüksek hastaları tespit ediyor.

Gereksiz acil servis veya poliklinik kullanımlarının önüne geçmek, sağlık sistemlerinin temel hedeflerinin içinde yer alıyor. Böylece maliyetleri azaltılıp, katma değerli hizmetler için daha fazla zaman yaratma hedefleniyor.

Evde sağlık hizmetleri ve uzaktan sağlık hizmeti gibi yaklaşımlarla hastaların mümkün olduğunca hastane dışında tedavi edilmesi sağlansa da, hastaların daha hastaneye gelmeden kontrol altına alınması işletmeler açısından maliyetleri düşürecek önemli bir faktör olarak görülüyor. Kestirimci analitik ve risk skorlama modelleri ile elde edilen sonuçlar hastaneye başvurma olasılığı yüksek kişilerin tespit edilmesini ve önlemlerin önceden alınmasını sağlıyor.

American Journal of Managed Care dergisinde geçen ay yayınlanan bir makalede, kestirimci analitiğin, komorbidite* ve geçmiş hizmet kullanım verilerinin acil servis veya hasta kabul bölümlerinde sonlanma riski yüksek hastaları tespit etmede kullanıldığı anlatılıyor. Aynı çalışmada elde edilen bu verilerle hasta bakım evlerinin veya diğer sağlık hizmetlerinin nasıl uyarıldığı açıklanıyor.

* Komorbidite ya da komorbid (İngilizce: Co-morbid), tıpta bir veya daha fazla bozukluk veya hastalığın temel hastalığa veya bozukluğa ek olarak aynı zamanda görülmesi durumudur.


 

Kaynak :

https://healthitanalytics.com/news/predictive-big-data-analytics-identify-high-risk-ed-patients