IoT yatırımlarının verimi analitik raporlamaya bağlı

IoT altyapısının ve analitik sonuçların tesis yönetiminin geleceğini nasıl değiştireceğini düşünün. Akıllı, internet bağlantılı teknolojiler ile güçlenen “nesnelerin interneti-IoT”, tesis yöneticileri için çok fazla yeni veri –dolayısı ile fırsat oluşturuyor. Ancak bu veriyi kullanarak, tesis kullanıcılarına sağlıklı ve verimli ortamlar sağlamak için yapılacak daha çok şey var.

İnternet bağlantı teknolojilerin hızla gelişmesine rağmen, IoT kullanan tesislerin sadece %32’si analitik raporlama kullanıyor. Oysa yöneticilerin %90’ı nesnelerin internetinin daha verimli, akıllı, üretken ve kârlı operasyonlar için gerekli olduğunu söylüyor.

Nesnelerin interneti ile üretilen ham veri işlenmediği sürece tesis yöneticileri için bir anlam ifade etmiyor. Analitik uygulamalar toplanan verinin tesis yöneticilerince anlaşılır, kullanılabilir ve işe yarar olmasını sağlıyor. Bu nedenle analitik uygulamalar IoT stratejisinin tam ortasında bulunuyor.

Binalarda kullanılan internet bağlantılı cihazlar bir taraftan kendi görevleri ile ilgili verileri merkeze iletirken aynı zamanda kendi durumları hakkında da bilgi gönderiyor. Örneğin, bir yazıcı üzerinde ne kadar kağıt kaldığını veya bir makine üzerindeki ısı değerini merkeze bildiriyor. Elde edilen bu bilgiler analiz edilip arıza olasılığı bulunan cihazlar veya bakım gereken cihazlar tespit ediliyor. Böylece analitik raporlama kestirimci bakım için tesis yöneticilerine yeterli bilgiyi veriyor.

Nesnelerin interneti analitik raporlama olmadan yeterli sonucu veremiyor veya elde edilen veriyi insanların yorumlaması hatalara neden oluyor. “Analitik” raporlama nesnelerin internetine yapılan yatırımların gerçek değerini ortaya koyuyor.