IoT ve akıllı binalar daha konforlu bir hayat sağlıyor

IoT ve akıllı binalar

Akıllı binaların başlangıçtaki hedefi ticari binalarda ve konutlarda enerji tasarrufu sağlamak olsa da, günümüzde bu hedefe ek olarak daha konforlu yaşam alanı oluşturma, verimliliği artırma ve maliyetleri azaltma yönünde gelişiyor konsept. Kurumların büyümesine paralel olarak gelişen ticari binalarda, IoT ve  akıllı binalar kurumların bakım maliyetlerini azaltarak gelirlerinin artmasını da sağlıyor.

Nesnelerin İnterneti (IoT) ise binaların yönetimini ve izlenmesini kolaylaştıran teknolojileri sağlayarak akıllı bina hedefinin gerçekleşmesine yardımcı oluyor. ABI Research 2021 yılında binalarda internete bağlı cihaz ve sensörlerin 64 milyonu geçeceğini öngörüyor.

Akıllı binalar ve akıllı şehirler sürekli olarak insanların günlük yaşamını şekillendiriyor. Trafik ışıklarından parkmetrelere, elektrik faturalarından dış mekân reklamlarına kadar günlük yaşantımız artık nesnelerin interneti ile değişiyor.

Binalarda IoT kullanımı sayesinde zaman ve para kazandıran uygulamaların bazılarını bu yazıda ele alıyoruz.

Kestirimci Bakım

Kestirimci bakımda binada kullanılan sensörlerden elde edilen bilgilerle hangi birimlerin, ne zaman bakıma ihtiyacı olduğu belirlenebiliyor. Öngörülmeyen kesintilerin önüne geçmeyi amaçlayan kestirimci bakım uygulamaları sayesinde tesisler sürekli olarak çalışır halde bulunuyor, böylece hem çalışan hem de tesis verimliliği en üst düzeye çıkıyor.

Hava kalitesinin ölçülmesi

Hava kalitesi çalışan performansını etkileyen faktörlerin başında geliyor. Temiz ve kaliteli bir havada çalışan personelin verimi %101 oranında artıyor. Çalışma ortamının kalitesi, çalışan bağlılığına ve performansına doğal olarak yansıyor.

Sensörler sayesinde binanın içindeki hava kalitesi, karbondiyoksit seviyesi ölçülüyor. Havalandırma sistemleri ile kurulan entegrasyon sayesinde binanın içindeki her alandaki havanın sağlıklı olması sağlanıyor.

IoT-destekli karmaşık uygulamalar

Akıllı binalarda birçok uygulama kullanılıyor, örneğin termal görüntüleme sistemleri sayesinde ısı sınırlarının üzerinde sıcaklık yayan cihazlar tespit ediliyor ve bakım yapılması için tesis yöneticilerine bilgi veriliyor.

Elektrik hatlarındaki kırılmalar genellikle elektrik kesintisi ile fark ediliyordu. IoT sayesinde artık ultra-sonik sensörler sayesinde anında fark ediliyor ve hatlar kopmadan gerekli onarımlar yapılıyor.

IoT ile ölçümleme ve kontrol

IoT’nin etkin olduğu bir diğer alan ise binanın her yerinden bilgi toplama yeteneğinin tesis yönetimine kazandırılması. Sensörler yardımı ile binanın hiç kullanılmayan veya ulaşılması zor bölgelerinden bile anlık veriler toplamak IoT sayesinde mümkün oluyor.

Toplanan verilerin incelenmesi ve analiz raporlarının üretilmesi neredeyse gerçek zamanlı oluşuyor. Birden çok bina tek bir merkezden yönetiliyor ve tesis yöneticilerinin problemleri tespit etmesi kolaylaşıyor.

Gerçek zamanlı veriye erişebilme

IoT’nin akıllı binalarda fark yarattığı diğer bir alan ise veriye çok hızlı erişim. Bina içinde oluşan bütünleşik ağ sayesinde tüm sensör ve cihazlardan bilgiler gerçek zamanlı olarak merkeze aktarılıyor. Analitik uygulamalar yardımı ile bilgiler raporlanıyor ve tesis yöneticilerinin hızlı karar vermesi sağlanıyor.

Yeşil bina hareketinde IoT

IoT akıllı binaların optimum enerji ile çalışmasını sağlıyor. Binaların tasarımını da etkileyerek enerji verimliliği ile birlikte doğa dostu binalar yapılmasına yardımcı oluyor.

IoT aynı zamanda kestirimci bakım sayesinde binalardaki arızaların oluşmadan önlenmesini sağlayarak, gereksiz enerji harcanmasını engelliyor.

Binaların içi ve dışı sensörler ile sürekli olarak ölçümlendiği için ışıklandırma, havalandırma,  yangın önleme sistemleri daha verimli çalışıyor. Örneğin, binaların ışıklandırma sistemi havanın güneşli ya da kapalı olmasına göre otomatik olarak ayarlanıyor, böylece gereksiz ışıklandırmanın önüne geçiliyor.

IoT ve prefabrik bina bileşenleri

IoT, prefabrik komponentlerin kullanılmasını olanaklı kılıyor. Böylece geleneksel yöntemlere göre binaların çok daha hızlı yapılmasını sağlıyor. Daha hızlı ve kolay yapılan binalar daha az inşaat artığı oluşturuyor bu da çevresel etkilerin en aza indirilmesini sağlıyor.

Prefabrik bina yapımı karmaşık olsa da IoT bu karmaşıklığı engelleyecek birçok teknolojik yenilik getiriyor.

IoT ile verimli inşaat sistemleri

IoT, güncelliğini yitirmiş hantal inşaat malzemelerini uzaktan kontrol edilebilen sallantı ve ısı sensörü gibi yeni teknolojilerle değiştiriyor. Böylece enerji tasarrufu ve bakım maliyetlerini düşürerek maliyet avantajı sağlıyor.

Enerji verimliliği için IoT

IoT binalarda enerji verimliliğini farklı yöntemlerle sağlıyor. Tesis içinde veya internet üzerinden sağlanan bulut ağlar yardımı ile sensörlerden gelen veriler kullanılarak enerjinin en etkin biçimde kullanılması sağlanıyor.

  • Isı kontrolü için sensörlerin kullanılması
  • Havalandırma ve soğutma için sensörlerden yararlanılması
  • Binaların enerji otomasyonunu sağlayan karmaşık uygulamalar
  • Çevrim içi ve çevrim dışı iletişim kurma
  • Hava durumunu tahmin ederek gerçek zamanlı enerji tasarrufu

IoT ile daha iyi varlık yönetimi

IoT ile tesis yöneticilerinin malzemeleri daha verimli kullanması sağlanıyor, malzemelerin kaybolmasının önüne geçiliyor.

IoT, binada kullanılan tüm malzemelerin ve cihazların takibini yapıyor. Bulundukları yerler, bakım süreleri, arıza oranları gibi bütün bilgiler merkezi olarak tutuluyor ve gerçek zamanlı olarak güncelleniyor. Analitik raporlama sistemleri ile bakım süreleri belirleniyor ve tesisin verimli kullanım süresi uzatılıyor.

Kaynak :

https://www.proudgreenbuilding.com/news/10-smart-building-iot-trends-for-2018/