İlaç pazarında var olmanın 3 koşulu

İlaç sanayi kendine özgü problemleri olan, çok yoğun Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan ve en ağır yasal denetim ve kontrollere tabi olan bir sektör. İlaç sektörünün bu özellikleri firmaların verimlilik, yasal uyumluluk ve pazara giriş hızı konularında yoğun çaba harcamalarına neden oluyor.

İlaç sektöründe bulunan firmalar uyumluluğu sağlamak, verimliliği artırmak ve pazara daha hızlı ürün sürebilmek için insanları, süreçleri ve varlıkları (cihaz, ekipman, sistemler vs.) birbirlerine bağlayıp rekabet avantajı sağlayan ürünlere ihtiyaç duyuyor.

Rekabet baskısını göğüslemek

Rekabet baskısını göğüslemek için verimliliği artırmak, tesislerin tam kapasite ile kullanılmasını sağlamak ve bakım maliyetlerini düşürmek gerekiyor. Bütün bunları sağlamak için IIoT (Industrial Internet of Things) teknolojisinde kendini kanıtlamış çözümlere yönelmek gerekiyor.

Kullanılacak çözümlerin otomasyon kontrol sistemleri, sahada kullanılan cihazlar ve bina sistemlerini birlikte yönetip, süreçlerin sorunsuz işlemesini sağlaması bekleniyor.

Endüstriyel süreçlerin iyileştirilmesi

Deneysel ürünlerin %95’inin pazara hiç çıkmadığı bir endüstride başarı kolay elde edilmiyor. Başarıya ulaşmak için akıllı bulut teknolojileri, sanallaştırma ve siber güvenlik alanlarında doğru çözümleri konumlandırmak gerekiyor. Optimizasyon, izleme ve analitik araçlar üretim kapasitesini ve dolayısıyla karlılığı artırıyor.

Yasal kısıtların üstesinden gelmek

Yasal zorunluluklar dünyanın her ülkesinde farklılık gösteriyor. Uluslararası ilaç firmalarının her ülkenin yasal zorunluluklarına uyum sağlaması ve her türlü yasal zorunluluğu yerine getirecek esneklikte olması gerekiyor.