Avrupa Birliği iklim ve çevre koruma projelerine 116 milyon Avro harcayacak.

Avrupa Birliği tarafından oluşturulan bütçe sürdürülebilir toplu taşıma, bisiklet ve elektrikli araç altyapıları için yapılacak harcamaları da kapsıyor.

Avrupa Komisyonu 116 milyon Avro bütçe ayırarak 12 büyük ölçekli çevre koruma ve iklim değişikliği ile mücadele projesini destekleyeceğini duyurdu. Projeler çevre ve iklim değişikliği programı olan LIFE tarafından fonlanacak. LIFE programı için 2014-2020 yılları arasında toplam 3,4 milyar Avro bütçe ayrılmıştı.

Projeler evlerde çevreyi kirleten ısıtma sistemlerinin değiştirilmesini, toplu taşıma araçlarının sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönlendirilmesini, bisiklet ve elektrikli araç altyapılarının geliştirilmesini, sel felaketlerine karşı alınacak önlemlerin oluşturulmasını, doğal koruma alanlarının genişletilmesini ve karbon salınımının kontrol altına alınmasını içeriyor.

Projeler 10 üye ülkede hayata geçirilecek. Bu ülkeler: Avusturya, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Portekiz ve Slovenya.

Toplumda çevreye karşı olan duyarlılık arttıkça tarım ve kırsal alanın gelişmesi gibi önemli konularda çevre yatırımları zorunlu hale geliyor. LIFE programı kapsamında Avrupa Birliği çevre projelerine büyük fonlar aktarmaya devam ediyor.