Analitik uygulamaların tesislerde en çok kullanıldığı 10 alan

Analitik uygulamalar akıllı tesislerde enerjiyi verimli kullanmak, yaşam kalitesini artırmak ve bakım süreçlerini kısaltmak amacıyla kullanılıyor. Bu üç temel amacı yerine getirmek için analitik teknolojisinin en çok kullanıldığı alanlar arasında şunlar yer alıyor:

  1. Bozuk vanaların ve amortisörlerin tespiti
  2. Arızalı aletlerin enerji ve maliyet etkilerinin incelenmesi, örneğin bozuk bir amortisör nedeni ile kapanmayan kapının maliyete etkileri gibi.
  3. Operasyonel işlerin maliyete etkilerine göre sıralanması
  4. Gereksiz ısıtma ve/veya soğutmaların tespit edilmesi
  5. Kalibrasyona ihtiyaç duyan sensörlerin belirlenmesi
  6. Anlık tesis faaliyetlerinin benzer hava koşullarındaki diğer günler ile kıyaslanması
  7. Tesis içindeki binaların enerji kullanımının birbirleri ile anlık ve gerçek veriye dayanarak kıyaslanması
  8. Tesiste kullanılan benzer ekipmanın (ısıtma kazanı veya asansör gibi) birbirleri ile karşılaştırılması
  9. Mevcut enerji kullanımının analiz edip gelecekteki kullanımın öngörülmesi
  10. Tesis sakinlerinden elde edilen geri bildirimlerin değerlendirilip yaşam konforunu artıracak çalışmaların planlanması