Akıllı tesis yönetim sistemlerinin otellere sağladığı faydalar

Akıllı tesis yönetim sistemlerinin otellere sağladığı faydalar operasyonel ve ekonomik olarak iki grupta toplanabiliyor. Binaların ve çalışanların verimliliğini artıran faydalar operasyonel faydalar, maliyet avantajı ve gelir artışı sağlayan faydalar ise ekonomik faydalar olarak ele alınıyor.

Operasyonel faydalar

Isıtma ve havalandırma, geçiş kontrol, zaman ve katılım izleme, varlık yönetimi, dijital kamera izleme ve güvenlik sistemlerinin entegre edilmesi sayesinde, hepsini tek bir noktadan kontrol etmek ve yönetmek mümkün oluyor.  Bunun oluşturduğu faydalar ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Bütün resmi görebilme, oteli tek bir noktadan yönetme ve zamanında doğru kararlar verebilme
 • Farklı marka çözümlerinin entegrasyonu
 • Otel süreçlerinin otomasyonu ve verimlik artışı
 • Erken uyarı sayesinde risklerin azalması ve hızlı aksiyon alabilme
 • Yasal uyumluluklar
 • Kolay kullanımlı web ara yüzleri

Ekonomik faydalar

Akıllı tesis yönetim sistemlerinde kaynakların izlenmesi ve doğru kullanılması sayesinde otellere ekonomik faydalar da sağlanıyor. Bu faydalar arasında şunlar yer alıyor:

 • Enerji verimliliği – tesis operasyonlarının takip edilmesi ve gerçek verilerin analizi ile enerji yönetim stratejilerinin belirlenmesi
 • Yaşam süresi boyunca tesislerin geri dönüş maliyetinin iyileştirilmesi (ROI)
 • Gelişmiş verimli kaynak kullanımı
 • Kaynakların ve varlıkların kullanılmasına dayanan otomatik faturalama sistemleri
 • Maliyet kontrolü ve ciro artışı
 • Yatırımlarda daha yüksek geri dönüş oranı