Akıllı binaların bize sağladığı beş önemli fayda

Akıllı binaların ekonomik ve sürdürülebilir faydaları yapılan akademik çalışmalar ve araştırmalarla kanıtlanıyor. Akıllı binalar enerji tasarrufu, verimli tesis yönetimi ve maliyetli cihaz arızalarını engelliyor.

Akıllı binalar, geleneksel binalara göre ekonomik alanda üç büyük avantaj sağlıyor:

  • Yapılan yatırımın geri dönüş süresinin kısalması
  • Yaşam süresi boyunca oluşan toplam maliyetin azalması (Satın alma, sahip olma, işletim ve bakım maliyetlerinin toplamı-Yaşam döngüsü maliyeti)
  • Binanın geliştirilmesi için ileride oluşacak maliyetlerin başlangıç maliyetine oranı (Tasarruf-maliyet oranı)

Akıllı binaların böylesine önemli ekonomik getiri sağlaması, beş farklı alanda yarattığı değerlerden kaynaklanıyor.

1.    Enerji tüketiminde azalma

Her ne kadar rakamlar araştırmalara göre farklılık gösterse de akıllı bina teknolojileri sayesinde uygulamaya bağlı olarak %5 ile %35 arasında enerji tasarrufu sağlanıyor.

Tesislerde en önemli gider kalemlerinin başında enerji maliyetleri geliyor. Klasik bir bina, işletme bütçesinin neredeyse üçte birini enerji tüketimine ayırıyor. Bina verimliliğini artırmanın koşulu, binayı kullananların ortamı kontrol etmesine bağlı, bu nedenle binadaki cihazların yönetilmesi ve izlenmesi, enerji kullanımının azalmasına neden oluyor.

Enerji tasarrufunun sonuçları sadece ekonomik olmuyor, yeşil ve sürdürülebilir çevre hedefine de katkı sağlıyor. Karbon izinden, temiz havaya kadar doğaya sağlayacağı faydalar dünyadaki tüm canlıların daha iyi bir hayat sürmesine katkıda bulunuyor.

2.    Bina verimliliğinin artması

Nesnelerin interneti teknolojileri ile bina içindeki tüm sistemlerin, tek bir merkezden entegre olarak yönetilmesi ve izlenmesi sağlanıyor. Böylece, akıllı sistemlerde yapılacak iyileştirmeler ile daha verimli bir tesis/bina kullanımı mümkün oluyor.

Örneğin, havalandırma sistemleri takip edilerek bina içinde sıcaklık kontrolü otomatik yapılıyor ve gereksiz yere ısınan bölgeler tespit ediliyor. Sensörler yardımı ile bina içinde kullanılan ve kullanılmayan alanlar tespit ediliyor, buna göre oturma planları iyileştiriliyor.

3.    Kestirimci bakım

Bakım maliyetleri kontrol altında tutulmazsa tesis işletmecileri için ciddi sorun oluşturuyor. Bütçe hazırlanırken, düzenli bakım faaliyetleri için pay ayrılıyor, ancak beklenmedik arızalar oluştuğunda, planlanmamış maliyetler oluşuyor ve bunların önceden öngörülmesi mümkün olmuyor.

Beklenmedik arızaların engellenmesi ise yeni teknolojiler sayesinde mümkün oluyor. Kestirimci bakım, tesisteki tüm sistemleri ve cihazları sensörler ve kameralar yardımı ile izleyip oluşabilecek arızaları önceden kestiriyor ve tesis yönetimine bildiriyor. Böylece, arıza oluşmadan gerekli tedbirler alınıyor.

Kestirimci bakım, arızaların oluşmasını engellediği için düzenli bakım giderlerinde de tasarruf sağlıyor. Nesnelerin interneti sayesinde yangın alarmlarından havalandırmaya, ışıklandırmadan güvenlik kameralarına kadar tüm cihazlar tek bir merkezden izleniyor. Bu da cihazlarda oluşan arızaların zaman geçirmeden giderilmesini sağlıyor. Tesis verimliliğinin artması, çalışanların üretkenliğini de artırıyor.

4.    Yaşam kalitesinin artması ve yaşayan verimliliği

Endüstriyel veya ticari tesislerin amacı içinde yaşayanlara rahat, konforlu ve verimli olabilecekleri bir ortam yaratmak. Bunu sağlamak için tesis yönetim sistemi, bina kullanımını sürekli olarak izleyerek, sistemler üzerinde iyileştirme yapıyor.

Akıllı binalar çalışma koşulları ve iş güvenliği konularında klasik binalara göre çok daha ileri noktada bulunuyor. Akıllı tesislerde sistemlerin sürekli izlenmesi oluşabilecek iş kazalarını engelleyici bir rol oynuyor.

5.    Daha etkin planlama ve kaynakların verimli kullanımı

Akıllı binalarda sensörler, kameralar ve internete bağlı tüm cihazlardan gelen bilgiler toplanıyor ve akıllı analitik uygulamalar ile değerlendiriliyor. Analitik raporlama sistemleri, kaynakların kullanılmasında karar vericilere yol gösteriyor.

Geleneksel sistemlerde olduğu gibi, malzeme yönetimi kişilerin tahminlerine göre yapılmıyor, bina içinden elde edilen verilerin incelenmesine göre gerçekleştiriliyor.