ABD Hava Kuvvetleri tasarruf ettiği enerji ile tesislerin standardını yükseltiyor

Oklahamo’da bulunan ABD Hava Kuvvetlerine ait lojistik merkezi Honeywell ile gerçekleştirdiği enerji tasarrufu çalışmaları sonucunda ISO 50001 sertifikasyonuna sahip ilk kamu kuruluşu oldu. ISO 50001 sertifikası ile kurumlar, sürdürülebilir enerji yönetim sistemlerini uyguladığını kanıtlıyor.

ABD Hava Kuvvetlerine uçak ve silah parçaları üreten tesisin güncel üretim standartlarını yakalayabilmesi için enerji ve üretim verimliliği, işçi sağlığı gibi birçok alanda iyileştirmeler yapması gerekiyordu. Böylesine büyük değişiklikleri gerçekleştirecek projeler için ise yeterli bütçeye sahip değildi.

Honeywell kuruma enerji verimliliği ile gerçekleşecek tasarrufu garanti ederek, proje bedelinin tasarruf edilen tutar ile ödenmesini önerdi. ESPC (Energy Savings Performance Contract) yöntemi, firmanın proje hedef değerlerinin belirlenmesini ve ödemelerin hedeflenen değerlere ulaşılması ile gerçekleşmesini içeriyor.

Projenin yaşam döngüsü boyunca 626 milyon dolar tasarruf sağlanması hedefleniyor, bu da %23’lük bir enerji tasarrufuna karşılık geliyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar:

  • Isıtma sisteminin merkezi olmayan yapıya geçirilerek enerji tüketiminin düşürülmesi
  • Akıllı sensörlerle enerji tüketiminin ölçümlenmesi ve karar destek sistemlerinin etkin kullanımı
  • 60,000 LED ışıklandırma ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi
  • Atık su arıtma sisteminin yenilenerek kontrol ve alarm sistemi ile entegre edilmesi
  • Infrared ısıtma sistemi ile enerji kullanımının azaltılması ve çalışanlara konforlu bir ortam sağlanması